Korisne informacije

Mjesta ulaska / granična kontrola:
 
• Luka Zelenika
• Luka Tivat
• Luka Kotor
• Luka Budva
• Luka Bar

Svi brodovi koji se javljaju u gore navedene luke moraju poslati obavještenje sa vremenom uplovljavanja 24 sata unaprijed. Lučke kapetanije u Kotoru, Tivtu i Baru rade 24 časa, dok ostale luke imaju standardno dnevno radno vrijeme.
 
NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

• pasoš ili lična karta;
• boravišna viza (po potrebi);
• lista putnika i posade;
• registracija i sposobnost za plovidbu;
• da je lice koje zapovjeda jahtom i članovi posade sposobni da upravljaju jahtom u skladu sa nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, a koji nijesu u suprotnosti sa STCW konvencijom odnosno propisima Crne Gore;
• list o vlasništvu ili punomoć za korišćenje;
• dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

VIZE

Građani zemalja koje nisu navedene u listi ispod, su obavezni da dobiju boravišnu vizu prije ulaska u Crnu Goru, osim ako lokalna agencija uradi to u njihovo ime pri dolasku. Da bi se obezbijedila takva viza najčešće je potrebno 5 radnih dana. Posjetioci će dobiti odobrenje za boravak u trajanju do 15 dana. Svi članovi posade i putnici koji nemaju neophodnu vizu su obavezni da ostanu na brodu tokom posjete pod garancijom kapetana. Svi oni koji imaju Šengensku vizu ili važeću vizu Sjedinjenjih Američkih Država, te bilo kakvo odobrenje da borave u pomenutim državama, mogu ući i boraviti na teritoriji Crne Gore u trajanju do 7 dana. U slučaju da te vize ističu i ranije od 7 dana, ti putnici su dužni napustiti Crnu Goru prije nego što ta isprava ili viza istekne. 

Lista država čiji građani mogu ući u Crnu Goru bez boravišne vize:

Andora** Austrija**
Australija* Bosna & Hercegovina**
Kanada* Hrvatska**
Kipar** Češka Republika**
Danska** Estonija**
Finska** Francuska**
Njemačka** Grčka**
Hong Kong (Kina)* Mađarska**
Island* Irska**
Izrael* Italija**
Kosovo** Koreja (Južna)*
Letonija** Lihtenštajn*
Litvanijaa** Luksemburg**
Makao (Kina)* Malta**
Makedonija** Monako**
Holandija** Norveška*
Poljska** Novi Zeland*
Portugalija** San Marino**
Srbija** Singapur*
Slovačka** Španija**
Slovenija** Švedska**
Švajcarska* Sjedinjene Američke Države*
Ujedinjeno Kraljevstvo** Vatikan**
Albanija*** Belgija**
Rusija*** Ukrajina***
Ekvador*** Kuba***
Peru*** Aruba*
Bermuda* Brazil*
Bruneji* Bugarska**
Čile* Kosta Rika*
Gvatemala* Honduras*
Japan* Malezija*
Meksiko* Nikaragva*
Holandski Antili* Panama*
Paragvaj* Rumunija**
Salvador* Sejšelska ostrva*
Turska* Urugvaj*
Venecuela*

* Odobreno za tranzit i boravak u trajanju od  90 dana sa važećim pasošem.
** Odobreno za tranzit i boravak u trajanju od  90 dana sa važećim pasošem. Odobreno za boravak u trajanju od  30 dana sa ličnom kartom i potvrdom o identitetu i nacionalnosti.
*** Odobreno za tranzit i boravak u trajanju od  90 dana sa važećim pasošem.
(Official Gazette of Republic of Montenegro No. 80/2008)

VINJETA
 
Vinjeta mora biti preuzeta u kancelariji lučke kapetanije. Lučka kapetanija izdaje vinjetu na osnovu gore priložene dokumentacije. Tokom važenja vinjete, ukupni broj putnika i posade ne smije prevazići broj za koliko je jahta registrovana više od 4 puta. U slučaju da dođe do bilo kakvih promjena na listi putnika ili posade, one se moraju prijaviti najbližoj lučkoj kapetaniji u najkraćem mogućem roku. Svi posjetioci jahte na vezu moraju biti upisani u listu putnika i posade. Vinjeta mora biti postavljena tako da je vidljiva izvana u svakom trenutku tokom boravka jahte na vezu.
 
Troškovi vinjete:

Dužina broda Nedjelju dana Mjesec dana 3 mjeseca 6 mjeseci Godinu dana
7 - 12 m 40 € 95 € 200 € 280 € 400 €
12 - 17 m 120 € 220 € 400 € 540 € 750 €
17 - 24 m 200 € 340 € 600 € 800 € 1,100 €
preko 24 m 420 € 600 € 900 € 1,240 € 1,500 €
 
(Official Gazette of Republic of Montenegro No. 18/2007)